• 2023_100-53_d

HCL: 100 - 1

modificare dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, titularei de alocație pt susținerea familiei 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pt  încălzirea locuinței cu gaze naturale

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 

încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 

încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare …

delegarea atribuțiilor Primarului Comunei Bod pe perioada concediului de odihnă, perioada 20.02.2023-24.02.2023, către Viceprimarului …

desemnarea responsabilului pentru întocmirea Planului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în cadrul Primăriei Comunei Bod

desemnarea membrilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru execuția lucrărilor necesare realizării ob. de inv. „Construire, extindere și modernizare sistem

delegarea atribuțiilor de Secretar General al Comunei Bod pe perioada concediului de odihnă, domnului Ioan-Lucian DULAMĂ, …

prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată