• 2023_52-1_d

Dispoziții: 100 - 1

acordarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului  pt.concursul de recrutare organizat…

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 16.02.2023, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod …

desemnarea persoanei responsabile cu activitatea de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă și a activității de …

desemnarea doamnei Daniela-Laura AXENIE, Secretar General al Comunei Bod pentru a desfășura activitatea de instruire teoretică/practică a …

desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul Electoral

aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii …

încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei, respectiv încetarea dreptului la stimulent educațional, sub formă de tichete  

desemnarea persoanei responsabile cu comunicarea informațiilor referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public în cadrul …

desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul Primăriei Comunei Bod

angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată – asistent personal îngrijire persoană

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 06.02.2023, ora 1500, la Căminul Cultural al Comunei Bod …

modificarea salariului de bază al doamnei Alexandra-Elena BULARCA numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional …

modificarea salariului de bază al doamnei Roxana-Ioana TOMA numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional …

modificarea salariului de bază al doamnei Cristina TRĂNCAN numită în funcția publică de execuție Referent, clasa III, grad profesional superior…

modificarea salariului de bază al doamnei Adriana-Camelia POPESCU numită în funcția publică de execuție Consilier achiziții publice, clasa I…

modificarea salariului de bază al doamnei Gabriela SILEANU numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior…

modificarea salariului de bază al doamnei Elena NEGURĂ numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior,…

modificarea salariului de bază al doamnei Magdalena VARGA numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional superior, …

modificarea salariului de bază al doamnei Georgeta-Antonela ANCU numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I,  …

modificarea salariului de bază al doamnei Liliana-Camelia RADOVEANU angajată pe postul contractual de execuție, Inspector de specialitate, clasa I, treaptă…

modificarea salariului de bază al doamnei Mioara-Dorina TOPILESCU angajată pe postul contractual de execuție, Consilier, clasa I, treaptă …

modificarea salariului de bază al doamnei Andra-Ioana BARBU numită în funcția publică de execuție Inspector, clasa I, grad profesional …

modificarea salariului de bază al doamnei Maria SPANACHE numită în funcția publică de execuție Consilier, clasa I, grad profesional principal…

modificarea salariului de bază al domnului Ion POROȘNICU angajat pe postul contractual de execuție, Administrator platformă comunală …

modificarea salariului de bază al domnului Mozes SIMENY angajat pe postul contractual de execuție, Operator tractor, treaptă …

modificarea salariului de bază al domnului Mircea VLAD angajat pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat ”Îngrijitor…

modificarea salariului de bază al domnului Dan COMAN angajat pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat ”Îngrijitor …

modificarea salariului de bază al domnului Tiberiu POLGAR angajat pe postul contractual de execuție, muncitor calificat ”Lăcătuș mecanic …

modificarea salariului de bază al domnului Zoltan PETER angajat pe postul contractual de execuție, muncitor calificat ”Sudor”, treaptă profesională I,  …

modificarea salariului de bază al doamnei Marta SIMENY angajată pe postul contractual de execuție, muncitor necalificat ”Îngrijitor …

desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei Comunei Bod

 numirea doamnei Mihaela CHIRVASĂ în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul SPCLEP …

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de …

reluarea plății dreptului la ajutor social 

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 26.01.2023, ora 1700, la Căminul Cultural al Comunei Bod

stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

desemnarea membrilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru servicii de proiectare si execuție branșamente electrice necesare realizării O.I.  „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II” – Lotul 1 …

constituirea comisiei de recepție bunuri în inventarul Comunei Bod

încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei 

respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu locuinței cu gaze naturale, pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2023 …

 constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale.

modificarea numărului de ore ce trebuie să le efectueze în folosul comunității beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim …

modificarea numărului de ore ce trebuie să le efectueze în folosul comunității beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim …

numirea doamnei Adriana-Camelia POPESCU în funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent …

angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată  -asistent personal îngrijire persoană cu handicap

încetarea dreptului la ajutorul social – ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 

desemnarea membrilor comisiei de recepției finale pentru obiectivul de investiție „Construirea unei platforme comunale de depozitare și …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară cu caracter de îndată, în data de 05.01.2023, ora 1700 …

emiterea dispoziției pentru modificarea comisiei de concurs, constituită prin Dispoziția nr. 304/ 14.11.2022 privind desemnarea …

aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii …