• 2023_300-253_d

Dispoziții: 300 - 253

modificarea dispoziției nr. 139/21.04.2017 privind deschiderea contului curent la Piraeus Bank S.A.

desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul de recrutare organizat în data de 10.11.2023 pentru ocuparea …

– încetare indemnizație lunară – asistent personal

încetarea contractului individual de muncă al domnului Ion POROȘNICU, Administrator Platforma Comunală, Compartimentul C.I.P.N,…

dispoziția 284

– încetare indemnizație lunară – asistent personal

– modificare cuantum indemnizație lunară – asistent social

schimbarea gradației coresp. tranșei de vechime în muncă a doamnei […], asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, ….

 schimbarea gradației coresp tranșei de vechime în muncă a doamnei […], asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 12.10.2023,…

– ajutor înmormântare

  • – distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale

desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului “Dotare cu utilaj site dumper Comuna Bod”, prin procedura simplificată 

– stabilire drept ajutor social

– stabilire drept ajutor social

desemnarea membrilor comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului “Achiziție mijloace de transport persoane Comuna Bod”, prin procedura simplificată

– încetare indemnizație lunară – asistent personal

– acordare drept stimulentl educațional

– acordare drept stimulentl educațional

 desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul comunei Bod, județul Brașov

desemnarea doamnei Iulia DIVOIU, Consilier, Compartimentul Resurse Umane, în calitate de consilier de etică

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată a doamnei […] asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară cu caracter de îndată, în data de 21.09.2023,…

numirea doamnei Gabriela CUCUTĂ în funcția publică de execuție de Consilier contabilitate, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Contabilitate…

numirea doamnei Iulia-Maria DIVOIU în funcția publică de execuție de Consilier resurse umane, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Resurse Umane…

dispoziția 264

– încetare indemnizație lunară – asistent personal

dispoziția 263

– prelungire indemnizație lunară – asistent personal

 rectificarea actului de căsătorie nr. 2 din 11.02.2023, exemplarul I și II …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 31.08.2023,  …

angajarea domnului Laurențiu-Marian NIȚĂ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe postul de Electrician de întreținere și reparații, …

delegarea atribuțiilor de Secretar General al comunei Bod pe perioada concediului de odihnă, doamnei Roxana-Ioana TOMA, …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară cu caracter de îndată, în 10.08.2023, ora 17.00 …

schimbarea gradației coresp. tranșei de vechime în muncă a domnului […], asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav, …

privind încetarea indemnizației lunare echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0

modificarea Dispoziției nr. 110 /22.02.2023 privind constituirea comisiei de evaluare oferte pt. realizarea de achiziții …

convocarea Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința extraordinară cu caracter de îndată, în data de 03.08.2023, …

desemnarea dl. Silviu-Georgian JARCĂU,, administratorul public al comunei Bod, ca persoana împuternicita pentru constatarea contravențiilor și aplicarea…