• Resurse umane

RESURSE UMANE - regulamente

R.O.F. PRIMĂRIE

Regulamentul de Organizare și Funcționare

R.O.I. PRIMĂRIE

Regulamentul de Ordine Internă

ORGANIGRAMA

STAT DE FUNCȚII

STAT DE SALARII

C.C.E.

Codul de Conduită Etică

♦ ROF – Regulament de Organizare și Funcționare*

♦ ROI – Regulament de Ordine Internă*

♦ Organigrama*;

♦ Stat de funcții*;

♦ Stat de salarii*;

♦ GDPR (Regulamentul General Privind Protecţia Datelor)*;

♦ Codul de Conduită Etică*;