• 2024_52-1_hcl

HCL: 52 - 1

hcl 52

hcl 51

hcl 50

hcl 49

hcl 48

hcl 47

hcl 46

hcl 45

hcl 44

hcl 43

hcl 42

hcl 41

hcl 40

hcl 39

hcl 38

hcl 37

hcl 36

hcl 35

hcl 34

hcl 33

hcl 32

hcl 31

hcl 30

hcl 29

hcl 28

hcl 27

hcl 26

hcl 25

hcl 24

hcl 23

hcl 22

hcl 21

hcl 20

..

hcl 19

hcl 18

hcl 17

hcl 16

transferul autoturismului DACIA DUSTER cu număr înmatriculare BV 16 GKY de la Autorități publice și acțiuni externe la Comp. Gospodărire Comunală, …

aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți pe anul 2024 …

darea în folosință gratuită a unui autovehicul – Microbuz 19+1+1 locuri VW CRAFTER către Școala Gimnazială Bod

aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2024  de către Ocolului  Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea 

aprobarea documentației tehnico-economice (etapa P.T.) și a indicatorilor tehnico-economici (etapa P.T.) pentru O.I. : „Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bod, județul Brașov – etapa I

aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2023, în anul 2024

aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi executate de către beneficiarii dreptului conform Legii nr.196/2016, în anul 2024

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap desfășurată în sem. II, perioada 01.07.2023-31.12.2023 și propunerea emiterii unui HCL referitoare la aprobarea numărului de angajați ca asistenți … 

aprobarea revocării dreptului de administrare operativă a Comunei Bod, însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului …

luarea la cunoștință a declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3901 din 07.12.2023, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Bod a cotei  …

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 103944, cad.103944, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 10.192 mp, și transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe …

aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Bod a imobilului înscris în CF 106695, cad.106695, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 386 mp,…

transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe “Înălțarea Domnului” și “Sf. Cuv. Kavsokalivitul” din sat Colonia Bod, str. Fabricii FN, jud. Brașov a imobilului înscris în CF 106862, cad.106862, categoria de folosință curți construcții,  693 mp..

aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2024-2025…

însușirea Dispoziției nr. 2 din 08.01.2024 a Primarului comunei Bod privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare